Amalie

Matros

Amalie er 13 år og går i 8.klasse på Kannik skole i Stavanger. Hun gleder seg til å komme avgårde på tur og skal delta i de fleste gjøremål ombord. Underveis skal hun følge skolens læreplan og klassens lekseplan så godt det lar seg gjøre. Hun har fått med bøker fra skolen til både vår og høstsemesteret.