Sindre

Sindre er 17 år og går i 1.kl elektro på Jåttå videregående skole i Stavanger.
Sindre kommer til å reise ned til oss etter at skoleåret er slutt. Dermed blir det forhåpentligvis 2mnd på han i Middelhavet og området deromkring.
Han har en livslang sjøerfaring og bruker mesteparten av fritiden enten i seilebåten eller ute å fiske ved hytta på Sjernarøy i Ryfylke.